Звертаємо Вашу увагу, що з 1 травня 2020 року підтримка платформи EDIN-TENDER зупинена у зв`язку з запуском оновленого сервісу EDIN-TENDER 2.0. Усі активні та майбутні аукціони перенесені на нову платформу.

Політика конфіденційності та безпеки

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

Ця політика конфіденційності та безпеки визначає, яким чином EDIN-TENDER використовує і захищає будь-яку інформацію, яку Ви надаєте, використовуючи веб-сторінку tender.edi-n.com.

EDIN-TENDER прагне до того, щоб Ваша конфіденційність була максимально захищена. Якщо при використанні платформи EDIN-TENDER адміністрація просить Вас надати інформацію, за якою Вас можна ідентифікувати, то Ви можете бути впевнені, що вона буде використовуватися тільки відповідно до цього становищем про конфіденційність.

Ваші персональні дані, які EDIN-TENDER збирає, можуть включати:

  • П.І.Б;

  • Контактну інформацію, включаючи адреси електронної пошти, номери факсів та телефонів;

  • Географічні дані, такі як поштова адреса;

  • Іншу інформацію, що відноситься до цін товарів або послуг;

Як EDIN-TENDER використовує Вашу персональну інформацію:

EDIN-TENDER використовує цю інформацію, щоб вивчити Ваші потреби і підвищити якість сервісу, що надається, в цих цілях:

  • EDIN-TENDER може використовувати інформацію для поліпшення якості послуг, що надаються.
  • EDIN-TENDER може періодично надсилати Вам по електронній пошті рекламну інформацію про нові продукти, спеціальні пропозиції або іншу інформацію, яку Ви можете знайти цікавою, використовуючи адресу електронної пошти, яку Ви нам надали.
  • EDIN-TENDER може використовувати Вашу інформацію для зв'язку з Вами з метою дослідження ринку.
  • EDIN-TENDER може зв'язатися з Вами по електронній пошті, телефону, факсу або поштою.

EDIN-TENDER стежить за тим, щоб відомості про Вашу діяльність не було надано третім особам, у випадках:

  • Відомості не призначалися для передачі третім особам;
  • EDIN-TENDER не отримав Вашої згоди, наприклад, на участь в обміні даними;
  • Послуга, пропонована на майданчику електронних торгів не надається третьою особою та не вимагає взаємодії з ним;
  • Цього не вимагає Законодавство України;
  • Ваше використання Сервісу не порушує наші Загальні правила використання сервісу і Політику конфіденційності, не містить загрози безпеки Інформації, сервера і програмного забезпечення сайту;

Редагування і видалення інформації

EDIN-TENDER надає Вам можливість редагувати внесену вами інформацію про Вас і Вашу компанію. Видалення Вашої інформації може бути ініційовано адміністрацією майданчика, як в односторонньому порядку, так і на прохання користувача.

Редагування інформації на майданчику електронних торгів не розповсюджується на вже зроблені ставки і відправлені комерційні пропозиції.

Безпека

EDIN-TENDER прагне до того, щоб Ваша інформація була збережена з максимальною безпекою. З метою запобігання несанкціонованому доступу, EDIN-TENDER використовує відповідні фізичні, електронні та управлінські процедури для збереження і забезпечення безпеки інформації, яку Ви надаєте.

Посилання на інші сайти

Майданчик електронних торгів EDIN-TENDER може містити посилання на інші веб-сайти. Однак, як тільки Ви перейдете за цим посиланням, вийшовши з нашої торговельної площадки, Ви повинні врахувати, що у адміністрації EDIN-TENDER немає ніякого контролю над іншими веб-сайтами і вони не регулюються цією політикою Конфіденційність. Тому EDIN-TENDER не може нести відповідальність за захист і конфіденційність будь-якої інформації, яку Ви надасте під час відвідування цих сайтів. Ви повинні проявляти обережність і вивчити положення про Політику Конфіденційності застосовне до цих веб-сайтів.

Зміни цієї Політики.

EDIN-TENDER залишає за собою право змінювати політику конфіденційності сервісу.

___________________

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕТ EDIN-TENDER

1.       Загальні положення

1.1.    Ці Умови роботи з майданчиком електронних торгів (далі - Умови) описують порядок і умови користування майданчики електронних торгів (далі - ПЕТ) для потенційного постачальника / покупця.

1.2.    Учасником електронних торгів можуть бути юридичні та фізичні особи, які перебувають і здійснюють підприємницьку діяльність як на території України (резиденти), так і за її межами (нерезиденти). Ці Умови розміщені в електронній формі на tender.edi-n.com в розділі «Умови використання сервісу».

1.3.    Ці Умови регламентують організацію і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за допомогою ПЕТ, а також відносини, що виникають між Покупцем, з одного боку, і учасниками аукціону, з іншого боку, в процесі організації і проведення аукціонів.

1.4.    Способи організації та проведення закупівель / продажів товарів, робіт, послуг на ПЕТ визначаються Організатором аукціону.

1.5.    Витрати на підготовку комерційних пропозицій учасників аукціонів не відшкодовуються, Організатор не несе ніяких зобов'язань по видатках учасника аукціону, пов'язаних з підготовкою і подачею комерційної пропозиції.

1.6.    Відсутність пропозиції (або заявки) по електронних торгів, опублікованого на EDIN-TENDER, прирівнюється до відмови від участі в торгах. Пропозиції з продажу / закупівлі, торги які проходять із застосуванням ПЕТ, спрямовані Організатором у спосіб, відмінний від передбаченого ПЕТ, до розгляду прийматися не будуть.

1.7.    У цих Умовах використовуються такі поняття:

1.7.1.Покупець / продавець (Організатор) - це замовник, який ініціює аукціонні торги на покупку або продаж переліку лотів.

1.7.2.Учасник - Замовник, який бере участь в аукціонних торгах шляхом здійснення ставок.

1.7.3.Аукціон - публічний продаж або купівля.

1.7.4.Майданчик електронних торгів (ПЕТ) - програмно-апаратний комплекс, призначений для проведення електронних аукціонів;

1.7.5.Лот - об'єкт купівлі або продажу, який описує предмет аукціону і включає в себе найменування товару або послуги, його кількість і, при наявності, стартову аукціонну вартість з кроком ставки.

1.7.6.Ставка - пропозиція учасника за ціною за одиницю лота, за якою він готовий виконати умови аукціону.

1.7.7.Торги - ставки Учасників протягом обмеженого часу відповідно до визначених Організатором умовами.

2.       Вимоги до учасників торгів

2.1.    Для участі в електронних торгах потенційний Учасник аукціону повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

2.1.1.володіти професійною компетенцією (наявність необхідних ліцензій, дозволів на проведення робіт і т.п.), знаннями, досвідом, репутацією, а також мати необхідні фінансові, матеріальні та трудові ресурси, мати фахівців, що володіють професійною кваліфікацією для виконання зобов'язань відповідно до договором про закупівлю товарів, робіт і послуг;

2.1.2.володіти цивільною правоздатністю і цивільною дієздатністю для укладення договору про закупівлю;

2.1.3.бути платоспроможним, не перебувати в стадії ліквідації, на його майно не повинен бути накладений арешт, його фінансово-господарська діяльність не повинна бути припинена в установленому законодавством України порядку або законодавством держави потенційного покупця / продавця-нерезидента України.

2.2.    Організатор має право не допустити до аукціону потенційного Учасника, якщо він надав недостатньо повну і точну документацію, або надав завідомо неправдиву інформацію по кваліфікаційним вимогам, або має зауваження щодо виконання договірних зобов'язань перед Організатором в минулому.

2.3.    Організатор має право вимагати від потенційного учасника аукціону додаткових відомостей, документів по будь-яких питань, що мають відношення до торгів.

3.       Обмін відомостями

3.1.    Обмін відомостями між Організатором і учасниками тендеру можуть здійснюватися за допомогою системи повідомлень EDIN-TENDER, електронної пошти та іншими каналами зв'язку.

4.       Способи проведення аукціонів на ПЕТ

4.1.    Організатор визначає спосіб проведення покупки / продажу товарів, робіт і послуг враховуючи вартість, обсяг, специфіку майбутньої покупки / продажу, а також ситуації, що склалася на ринку товару, робіт і послуг, що купується / продається.

4.2.    Способи проведення аукціонів через майданчик електронних торгів EDIN-TENDER - відкриті і закриті торги.

4.3.    Інформація про проведення аукціону публікується за 1 годину до початку проведення торгів на tender.edi-n.com, або іншим способом, що дозволяє забезпечити залучення до участі необмеженого кола зареєстрованих в ПЕТ користувачів.

5.       Реєстрація на ПЕТ

5.1.    Для отримання можливості участі в торгах на ПЕТ, потенційний Учасник аукціону повинен відповідати вимогам згідно з главою 2 і пройти безкоштовну процедуру реєстрації на ПЕТ.

5.2.    Для допуску до торгів на ПЕТ Учасник повинен надати повну і достовірну інформацію відповідно до вимог реєстраційної форми, передбаченої на ПЕТ і пройти процедуру перевірки документів Службою безпеки Організатора (при необхідності).

5.3.    Реєстрація продавця / покупця в Системі включає в себе заповнення продавцем / покупцем в розділі «Реєстрація» на ПЕТ повної реєстраційної форми.

5.4.    При неповному поданні документів Організатор має право не розглядати такі документи і використовувати інші права, передбачені цими Умовами.

5.5.    Незареєстровані покупці / продавці можуть тільки переглядати інформацію про проведення торгів на майданчику tender.edi-n.com.

6.       Проведення торгів на ПЕТ

6.1.    Для прийняття участі в електронних торгах потенційний Учасник повинен пройти процедуру реєстрації або бути вже зареєстрованим на ПЕТ (Глава 5).

6.2.    Вибравши потрібний аукціон на ПЕТ, Учасник формує свою комерційну пропозицію (шляхом створення ставки з коментарем до неї) на основі вимог до торгів, опублікованими на ПЕТ Організатором.

6.3.    У ході торгів учасники аукціонів мають можливість подавати і коригувати свої цінові пропозиції.

6.4.    Тривалість проведення електронних торгів задається Організатор, у якого є, можливість змінювати дату закінчення аукціонів.

6.5.    Всі торги проводяться за Київським часом (м.Київ, Україна).

6.6.    По закінченню електронних торгів Організатор підводить підсумки торгів і визначає переможця аукціону.

7.       Закриття / продовження торгів на ПЕТ

7.1.    Закриття торгів є автоматичною функцією і запускається після закінчення відведеного часу на проведення аукціонів. Крім того, рішення про скасування аукціонів може бути прийнято Організатором на будь-якій стадії проведення торгів.

7.2.    При проведенні електронних аукціонів за рішенням Організатора можливий процес автоматичного продовження аукціону (якщо в останні 5 хвилин аукціону була зроблена ставка).

8.       Підведення підсумків електронних торгів

8.1.    Переможець торгів визначається Організатором на підставі інформації, що міститься пропозиції контрагента, розміщеному на ПЕТ. Переможцем торгів визнається учасник торгів, пропозиція якого відповідає всім вимогам, що містяться в умовах торгів, і є найкращим, виходячи з критеріїв, що містяться в умовах торгів (такі як ціна, якість, умови і терміни поставки і оплати, гарантійні та сервісні зобов'язання і інші оцінювані параметри).

8.2.    Якщо після оголошення переможця стануть відомі факти невідповідності переможця торгів вимогам, що містяться в умовах торгів, які раніше неможливо було встановити, тендерна пропозиція переможця може бути відхилена і новий переможець торгів визначається відповідно до пункту 6 цих Умов з числа інших Учасників, які брали участь в торгах .

8.3.    Якщо переможець торгів відмовився від підписання договору або специфікації, Організатор визначає нового переможця відповідно до пункту 6 цих умовах з числа інших Учасників, які брали участь в торгах, а тендерні пропозиції такого учасника в подальшому не будуть прийматися до розгляду протягом 1-2 місяців з моменту отримання відмови.

8.4.    Після затвердження результатів електронних торгів Організатор самостійно інформує переможця аукціону.

8.5.    Організатор після проведення електронних торгів має право провести додатковий раунд збору цінових пропозицій на підставі інформації щодо цінових пропозицій, надісланих потенційними контрагентами на ПЕТ.

9.       Відповідальність

9.1.    За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цими Умовами несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.2.    Користувач ПЕТ несе відповідальність за достовірність та відповідність чинному законодавству України надаються їм EDIN-TENDER відомостей.

9.3.    EDIN-TENDER не несе відповідальності за споживчі властивості товарів і послуг, що виставляються на продаж на ПЕТ tender.edi-n.com

9.4.    EDIN-TENDER, не бере участі в правовідносинах між учасниками аукціонів з приводу укладення угод, не несе відповідальності за їх дії.

9.5.    EDIN-TENDER, не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується користувачами на tender.edi-n.com, а також за правомірність її розміщення.

9.6.    EDIN-TENDER не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Разом з тим EDIN-TENDER зобов'язується приймати всі можливі заходи для запобігання таких перебоїв.

9.7.    Користувач зобов'язується самостійно вести облік доходів, отримані внаслідок вчинення угод на EDIN-TENDER, і надавати звітність до податкових органів відповідно до чинного законодавства України, несе відповідальність в разі невиконання зазначених зобов'язань.

9.8.    Користувач зобов'язується зберігати в таємниці і не розголошувати свій особистий пароль для входу в особистий кабінет EDIN-TENDER. У разі втрати пароля користувач зобов'язується негайно звернутися до адміністрації ПЕТ для вжиття відповідних заходів.

9.9.    Факт передачі третім особам даних про особистому логіну та паролю для здійснення ними угод під чужим ім'ям і інших дій на EDIN-TENDER, може мати ознаки шахрайства, в зв'язку з чим відповідна інформація може бути передана в правоохоронні органи для з'ясування обставин та вжиття заходів, передбачених діючим законодавством.

9.10.  Учасники закритого аукціону зобов'язуються не розголошувати інформацію третім особам про хід та результат проведення цього аукціону.

10.   Умови і обмеження

10.1.  Організатор зобов'язується не виставляти на продаж товари, які порушують чинні закони або права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність) і самостійно відповідає перед такими особами в разі їх порушення.

10.2.  Виставляючи товар на продаж, продавець підтверджує факт наявності у нього необхідної дозвільної документації та права на здійснення продажу такого товару.

10.3.  Незалежно від пункту 4.1 забороняється продавати і рекламувати Товари заборонені та дозволені умовно.

10.4.  Забороняється щоб текст аукціону не відповідав обраній категорії товару і некоректне визначення типу аукціону (покупка / продаж);

10.5.  Заборонені спроби вставки копіювати сторінок сайтів або оголошень, прайс-листів, списків ключових слів (пошуковий спам), а також інші спроби заповнити платформу нечитаною інформацією;

10.6.  Забороняється некоректна вказівка ставок (ціни на лот);

10.7.  При розміщенні інформаційних і аналітичних матеріалів ПЕТ EDIN-TENDER на інших інтернет ресурсах, користувачі зобов'язуються вказувати джерело інформації шляхом розміщення прямих посилань на tender.edi-n.com.

11.   Заключні положення

11.1.  Даний документ описує загальний підхід і Умови проведення торгів на майданчику електронних торгів. Додаткова довідкова інформація у формі відповідей на типові запитання в розділі «питання-відповідь».

Авторизация


Напоминание пароля